Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
Ponowne
wykorzystywanie
Ochrona
danych osobowych
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala w Łodzi

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4

91-0123 Łódź
___________________________________________________

                                tel./fax. 42 651-61-20
                                e-mail: kontakt@sp35.elodz.edu.pl
___________________________________________________

Nip: 726-127-14-86
Regon: 00020660600000
___________________________________________________

                  Strona internetowa: sp35lodz.edu.pl


odpowiada: Krzysztof Durnaś

wytworzył: Krzysztof Durnaś

wprowadził: administrator

data: 07-05-2019

data: 07-05-2019

data: 07-05-2019Rejestr zmian strony